سیستم کنترل فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه سیستم کنترل فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

      کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه