خدمات

صفحه اصلی خدمات همه ی خدمات

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت تابلو، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم های کنترل
جزئیات بیشتر
ارتقاء سخت افزار، نرم افزار و بهینه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
جزئیات بیشتر
مشاوره و طراحی پایه و تفصیلی سیستم های برق و ابزار دقیق
جزئیات بیشتر
نصب و راه اندازی سیستم های برق و کنترل
جزئیات بیشتر