سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

اجرای عملیات تاسیسات برقی سوله c

اجرای عملیات تاسیسات برقی سوله c واقع در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی فشافویه قرار...

ماشین سازی اصفهان

تامین، ساخت، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش سیستم کنترل(؟) شامل 12 سلول تابلو ایست...

پروژه گلفا

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین تابلوهای سیستم کنترل با کلیه م...

بازیافت باطله چادرملو

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه بار...

پروژه طرح تکمیلی پلی کام (واحد 5)

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه طرح...

مجتمع مسکونی و تجارتی نگین مشهد

تامین 221 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه تجارتی- اقامتی نگین مشهد.